« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Zveřejnění záměru o nakládání s nemovitým majetkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
„AVOROV INFORMACE PRO OBČANY
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto Záměr nakládání s nemovitým majetkem dle © 39 odst 1 zákona č.128/2000 She
<br> Pronájem: k.ú.Bavorov Výměra m2 druh pozemku KN 938/1 6283 ost.plocha k.ú.Blanice KN 153/1.4177 orná půda KN 153/2 220 travní p.KN 153/3 14502 orná půda KN 162 180 travní p.KN 163 263 orná půda KN 164/1 10031 orná půda KN 164/2 3327 travní p.KN 166 687 travní p.KN 171 274 orná půda KN 172/1 1629 orná půda KN 172/5 463 orná půda KN 173/1 3590 ost.plocha KN 177 11937 orná půda KN 178/1 396 travní p.KN 180/2 798 orná půda KN 180/3 1754 orná půda KN 180/5 30954 orná půda KN 184/1 2024 travní p.KN 184/2 2858 orná půda KN 186/2 _ 162 ost.plocha KN 187/9 362 OVOC.sad KN 189 162 ost.plocha KN 190 849 orná půda KN 191 255 orná půda KN 192 24000 orná půda KN 195/6 21428 orná půda
<br> kú; Cichtiee
<br> PK 116 7434 travní p.Koupě: Prodej: k.ú.Cichtice výměra m2 druh pozemku PK 24/5 319 zahrada
<br> Směna:
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ <.>
<br> VBavorově,dne 12.02.2020
<br> XXXXXXXX XXXX ! starosta
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2020
<br> Sňato dne:
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov <.>
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
Obsah vyvěšení
„AVOROV INFORMACE PRO OBČANY
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto Záměr nakládání s nemovitým majetkem dle © 39 odst 1 zákona č.128/2000 She
<br> Pronájem: k.ú.Bavorov Výměra m2 druh pozemku KN 938/1 6283 ost.plocha k.ú.Blanice KN 153/1.4177 orná půda KN 153/2 220 travní p.KN 153/3 14502 orná půda KN 162 180 travní p.KN 163 263 orná půda KN 164/1 10031 orná půda KN 164/2 3327 travní p.KN 166 687 travní p.KN 171 274 orná půda KN 172/1 1629 orná půda KN 172/5 463 orná půda KN 173/1 3590 ost.plocha KN 177 11937 orná půda KN 178/1 396 travní p.KN 180/2 798 orná půda KN 180/3 1754 orná půda KN 180/5 30954 orná půda KN 184/1 2024 travní p.KN 184/2 2858 orná půda KN 186/2 _ 162 ost.plocha KN 187/9 362 OVOC.sad KN 189 162 ost.plocha KN 190 849 orná půda KN 191 255 orná půda KN 192 24000 orná půda KN 195/6 21428 orná půda
<br> kú; Cichtiee
<br> PK 116 7434 travní p.Koupě: Prodej: k.ú.Cichtice výměra m2 druh pozemku PK 24/5 319 zahrada
<br> Směna:
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ <.>
<br> VBavorově,dne 12.02.2020
<br> XXXXXXXX XXXX ! starosta
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2020
<br> Sňato dne:
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov <.>
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>

Načteno

edesky.cz/d/3590554

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz