« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Výroční zprva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výroční zpráva za rok 2019 podle zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> V souladu s výše uvedeným zákonem,© 18,odst.1,zveřejňuje povinný subjekt
<br> Město Bavorov výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu,o odmítnutí všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil V souvislosti se soudními řízeními,o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> e) počet stížností podaných podle % lóa,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> žádné
<br> Žádné
<br> žádné
<br> žádné
<br> Žádné
<br> žádné
<br> Podle 5 103 odst.4,písm.e) zákona č.l28/2000 Sb <.>,o obcích,odpovídá
<br> starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce <.>
<br> XXXXXXXX XXXX,starosta
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: X
<br> lenna—anne
Obsah vyvěšení
Výroční zpráva za rok 2019 podle zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
<br> předpisů
<br> V souladu s výše uvedeným zákonem,© 18,odst.1,zveřejňuje povinný subjekt
<br> Město Bavorov výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu,o odmítnutí všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil V souvislosti se soudními řízeními,o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
<br> e) počet stížností podaných podle % lóa,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> žádné
<br> Žádné
<br> žádné
<br> žádné
<br> Žádné
<br> žádné
<br> Podle 5 103 odst.4,písm.e) zákona č.l28/2000 Sb <.>,o obcích,odpovídá
<br> starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce <.>
<br> XXXXXXXX XXXX,starosta
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: X
<br> lenna—anne

Načteno

edesky.cz/d/3590553

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz