« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Serenade ASO (PDF, 735 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 735 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdKOH Spisová zn.: SZ UKZUZ 128352/2016/24616
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Fridrichová Č.j.: UKZUZ 023672/2020
<br> E-mail: vera.fridrichova@ukzuz.cz Označení: UKZ/serenade aso
<br> Telefon: 420 545 110 474
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 10.2.2020
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
<br> podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění <,>
<br> („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Serenade ASO evid.č.5396-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1) Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý organismus <,>
<br> jiný účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k
<br> dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení
<br> sklizně
<br> kukuřice fuzariózy 2-6 l/ha AT 1) od 59 BBCH
<br> do 69 BBCH
<br>
<br> pšenice,žito <,>
<br> tritikale
<br> čerň na obilninách,plíseň
<br> sněžná,braničnatka plevová
<br> 2-4 l/ha AT 1) od 65 BBCH
<br> do 77 BBCH
<br>
<br> ječmen,oves čerň na obilninách,plíseň
<br> sněžná,hnědá skvrnitost
<br> 2-4 l/ha AT 1) od 65 BBCH
<br> do 77 BBCH
<br>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br> ječmene,ramulariová
<br> skvrnitost ječmene
<br> tykev olejná plíseň šedá,padlí
<br> dýňovitých
<br> 4-8 l/ha AT 1) od 12 BBCH <,>
<br> do 89 BBCH
<br> 5) pole
<br> okurka ...

Načteno

edesky.cz/d/3589466


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz