« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Evito T (PDF, 799 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 799 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na
<br> menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění <,>
<br> (dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Evito T evid.č.5360-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br> 1) Rozsah použití přípravku:
<br> 1)Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k
<br> dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br>
<br> hořčice hlízenka obecná 0,8 l/ha 56 11) od: 61 BBCH <,>
<br> do: 70 BBCH
<br>
<br> mák setý hlízenka obecná 0,8 l/ha 56 1) od: 61 BBCH <,>
<br> do: 70 BBCH
<br>
<br> len setý hlízenka obecná 0,8 l/ha 56 1) od: 61 BBCH <,>
<br> do: 70 BBCH
<br> 6) přadný,olejný
<br> lnička setá hlízenka obecná 0,8 l/ha 56 1) od: 61 BBCH <,>
<br> do: 70 BBCH
<br>
<br> Útvar: OdKOH Spisová zn.: SZ UKZUZ 081280/2015/01/01628
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: sylva.komornikova@ukzuz.cz Identifikace: UKZ – evito t pdf
<br> Telefon: +420 545 110 473
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno
<br>
<br> Datum: 11.2.2020
<br>
<br>
<br> 2/3
<br>
<br> OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů,které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní <.>
<br> Plodina,oblast použití Dávka vody Způsob aplikace...

Načteno

edesky.cz/d/3589465

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz