« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Běchovice - Usnesení z 33. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 017/20)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Běchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 33. jednání Rady MČ Praha - Běchovice
strana 1 z 4
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 1/033/20
ze dne 5.2.2020
<br> k návrhu na schválení programu 33.jednání Rady MČ Praha - Běchovice
<br> Rada MČ Praha – Běchovice
<br> BERE NA VĚDOMÍ
<br> předložený program 33.jednání RMČ Praha - Běchovice
<br> SCHVALUJE
<br> znění programu 33.jednání RMČ Praha – Běchovice
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> starosta MČ Praha - Běchovice
<br> XXXX XXXX,v.r <.>
<br> místostarosta MČ Praha - Běchovice
<br>
<br> U S N E S E N Í
Rady Městské části Praha – Běchovice
<br> číslo 2/033/20
ze dne 5.2.2020
<br> k návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu reklamní plochy v rámci sportovního areálu Richtrova
<br> Rada MČ Praha – Běchovice
<br> BERE NA VĚDOMÍ
<br> návrh na uzavření Smlouvy o nájmu reklamní plochy v rámci sportovního areálu Richtrova
<br> informaci o zveřejnění záměru číslo 1/2020
<br> SCHVALUJE
<br> znění a uzavření nájemní Smlouvy o nájmu reklamní plochy v rámci sportovního areálu
<br> Richtrova – venkovní plocha směrem do ulice Českobrodská,o velikosti 9 m2 <,>
se společností XXXX XXX,a.s <.>,se sídlem V Okálech 526,190 11 Praha 9,IČ 28167228 <,>
<br> podmínky pronájmu:
<br>  doba nájmu neurčitá od 1.1.2020
<br>  výše nájmu 1 000,- Kč/m2/rok (dle ceníku pronájmů)
<br> UKLÁDÁ
vedoucímu OESM připravit smlouvu k podpisu starostovi
<br> Termín: 15.2.2020
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> starosta MČ Praha - Běchovice
<br> XXXX XXXX,v.r <.>
<br> místostarosta MČ Praha - Běchovice
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Rady Městské části Praha – Běchovice
číslo 3/033/20
ze dne 5.2.2020
<br> k návrhu na ukončení nájemní smlouvy k pozemkům parc.č.1266/1 a 1266/6,k.ú <.>
<br> Běchovice
<br> Rada MČ Praha – Běchovice
<br> BERE NA VĚDOMÍ
<br>
<br>
<br> strana 2 z 4
<br> žádost M.S.na ukončení nájemní smlouvy k pozemkům ze dne 22.1.2001 dohodou
<br> k 30.6.2020
<br> SCHVALUJE
<br> ukončení nájemní smlouvy na pozemky parc.č.1266/1 a 1266/6,k.ú.Běchovice,ze dne
<br> 22.1.2001 uzavřené s žadatelkou pan...

Načteno

edesky.cz/d/3587372

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Běchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz