« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Usnesení z jednání rady obce č. 19/2019 ze dne 24.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z jednání rady obce č. 19/2019 ze dne 24.10.2019
Usnesení z jednání rady obce č.19/2019 ze dne 24.10.2019 | Obec Tvrdonice1.Rada obce schvaluje
-program jednání 19.schůze RO Tvrdonice
-nabídku na výstavbu chodníku u zastávky na ul Kostická od firmy Hasilstav
-žádost o umístění ukazatele pro firmu Fairair /vedle tabule BMV vinařství/
-plán inventur na r.2019
-dopravní značení od firmy Signex KH Břeclav na ul.Trávníky a místo pro přecházení nové parkoviště-hřbitov
-upravený rozpočet na sportoviště u ZŠ Tvrdonice
-položkový rozpočet stavby Smuteční síň Tvrdonice-vícepráce
-Rozpočtové opatření č.7,týkající se převodu financí z oprav chodníků na opravy silnic a opravy hřbitova
-Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru od firmy Alis
-projekt od firmy Atelier König,Staré Město na revitalizaci zelených ploch v obci Tvrdonice.Jedná se o park „na Konci“ a park u MŠ Tvrdonice
-žádost o převedení financí z rezervního fondu do fondu investic od ZŠ Tvrdonice
-návrh na umístění knihobudky na autobusové zastávce
2.Bere na vědomí
-zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce /kontrola webových stránek obce/
-žádost o snížení stočného manželů K <.>
-návrh rozpočtu na požární ochranu na r.2020
-návrh od firmy Modrý projekt na opravy ČOV 2020
3.Informace
-žádost o uspořádání sbírky textilu a jiných potřeb do domácnosti od Diakonie Broumov
7°C Noc
Archivy

Načteno

edesky.cz/d/3586126

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz