« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - NeemAzal?T/S/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 773 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 773 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 1/5 Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 103417/2019/32882 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX E-mail: marcela.novakova@ukzuz.cz Označení UKZ / neemazal-t/s.pdf Telefon: +420 545 110 471 Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 6.2.2020 Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto povoluje podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění („dále jen „nařízení ES“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku NeemAzal–T/S evid.č.5156-0 následujícím způsobem: Čl.1 1) Rozsah povoleného použití přípravku: 1) Plodina,oblast použití 2) Škodlivý organismus,jiný účel použití Dávkování,mísitelnost OL Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) Pozn.k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně jilm bělokaz jilmový 10-30 ml/1 l vody - 1) od 20 BBCH do 99 BBCH,min.průměr v prsní výšce 15 cm,během vegetačního období mimo období květu 2/5 lípa zdobnatka lipová 10-30 ml/1 l vody - 1) od 20 BBCH do 99 BBCH,min.průměr v prsní výšce 15 cm,během vegetačního období mimo období květu smrk korovnice smrková 10-30 ml/1 l vody - 1) od 20 BBCH do 99 BBCH,min.průměr v prsní výšce 15 cm,během vegetačního období mimo období květu stromy listnaté opadavé korovnice smrková 10-30 ml/1 l vody - 1) od 20 BBCH do 99 BBCH,min.průměr v prsní výšce 15 cm,během vegetačního období mimo období květu bez černý savý hmyz,žravý hmyz 3 l/ha AT 2) při výskytu,od larvální stupeň L1 do larválního stupně L3 jádroviny mimo hrušeň savý hmyz,žravý hmyz,minující škůdci 4,5 l/ha (1,5 l/1 m výšky koruny/ha) 14 1) od 70 BBCH d...

Načteno

edesky.cz/d/3584982


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz