« Najít podobné dokumenty

Město Telč - 10.02.2020 - 25.03.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání v rámci řízení o ÚP Nevcehle, o návrhu OOP (PDF 364 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Telč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10.02.2020 - 25.03.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání v rámci řízení o ÚP Nevcehle, o návrhu OOP (PDF 364 kB)
Mestsky urad Telc Odbor rozvoje a územního plánování —— úřad územního plánování nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
<br> Značka,_ Vyřizuje ! telefon v Telči dne sp.zn.MěU Telč 4002/20170RUP lng.XXX XXXXXXXXX ! XXX XXX XXX XX.X.XXXX Č_-_i_:__Tě_'Ě_XXXXXXXXX ORUP
<br> l'lllllllllllllllllll"ll
<br> Oznámení o opakovaném veřejném projednání v rámci řízení o Územním plánu Nevcehle,o návrhu opatření obecné povahy a vystavení upraveného návrhu Územního plánu Nevcehle k veřejnému nahlédnutí (2 2/2020)
<br> lllll
<br> MěÚ Telč,odbor rozvoje a územního plánování,jako úřad územního plánování na základě žádosti obce Nevcehíe,podle 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2005 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),který pořizuje Územní plán Nevcehlé (dále též jen územní plán) <,>
<br> oznamuje día 5 53 odst.2 stavebního zákona a s použitím š 52 odst.1 a 5 22 stavebního zákona a 5 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů,že
<br> opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Nevcehle se“ koná
<br> ve středu 18.března 2020 od 16:00 hod.na MěÚ Telč,v zasedací místnosti odboru rozvoje a územního plánování,nám.Zachariáše z Hradce 10,ve II.patře <.>
<br> příloh č.2 a 3) je k nahlédnutí na MěÚ Telč,odboru rozvoje a územního plánování,nám.Zachariáše
<br> Dokumentace upraveného návrhu Územního plánu Nevcehle včetně opatření obecné povahy (bez l l z Hradce 10,ve !|.patře,v termínu od vyvěšení veřejné vyhlášky po veřejné projednání + 7 dnů <.>
<br> Ve stejné lhůtě budou výše uvedené dokumenty vystaveny na webových stránkách města Telč: http:/íwwwteíceuímesto a samospráva/portal uzemniho plánovaní/udaie o proiednavane upd
<br> Úpravy návrhu 210/2018 se týkají těchto zastaviteíných ploch: 216,217,23,25,27 a další viz odůvodnění návrhu opatření obecné povahy (str.6 OOP) <.>
<br> Upozornění:
<br> Dle ustanovení 5 52 odst.2 stavebního zákona mohou námitky proti upravenému návrhu územního plánu v rozsahu n...

Načteno

edesky.cz/d/3584447

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Telč
03. 04. 2020
03. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Telč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz