« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení DZ na MK II. a III.třídy-Česká, Solniční, Veselá, Brno-střed

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0371956-19_OOP_OPS_1-01_Solnicni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0371956/2019/5 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 07.02.2020
<br> Č.J.: MMB/0063176/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 594/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích II <.>
<br> a III.třídy,ulice Česká,ulice Solniční,ulice Veselá,Brno,pod názvem akce „Oblast placeného
<br> stání 1-01,Centrum“
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Česká <,>
<br> ulice Solniční,ulice Veselá,Brno,formou výkresu číslo 72.5,pod názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,pod názvem akce „ULICE ČESKÁ – MK“,formou výkresu číslo 08A.8,pod názvem
<br> „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „OPS MČ BRNO STŘED 1 - OBLAST 01“ <,>
<br> s označením „UL.SOLNIČNÍ – MK úsek (BESEDNÍ – VESELÁ)“,formou výkresu číslo 10A.9,pod
<br> názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „OPS 1-01,fáze A,OBLAST
<br> CENTRUM“,s označením „UL.VESELÁ – MK úsek (SOLNIČNÍ – SKRYTÁ)“ a formou výkresu číslo
<br> 11A.7,pod názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce „OPS 1-01,fáze A“
<br> OBLAST CENTRUM“,s označením „UL.VESELÁ – MK úsek (SKRYTÁ – STŘEDOVÁ),vše
<br> s označením „OPS: MČ BRNO STŘED 1 – O...
72.5.pdf
© '///)
<br> © Instalovat Instalovat
<br> QQĚ B1 / V1a „ Odstranit / Odstranit
11A.7.pdf
INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
<br> Instalovat
<br> O Instalovat
<br> ©
<br> Odstra nit
<br> V1a
<br> / /
<br> B 1 Odstranit
<br> H
<br> INSTALOVAT
<br> INSTALOVAT
8A.8.pdf
INSTALOVAT
<br>.\ NSTALOV AT — ?
<br>.<.> _' ln 0
<br> < |— \? “$$$ % \) g\'b<?\P$ &,Č'X 0025 3%“ ICT) \% %og ; \ < MK ULTRÍDY \: Op\eta\o 2 > O &' © '5 \ Z 2 U) _.| > |— O Š _l s
<br> „,l/ %
<br> |<?: > O _| < |_ CD ;
<br> |nsta|oVat
<br> © InstaloVat
<br> odstra n it
<br> V1a
<br> / /
<br> B 1 )) Odstranit
<br> (
<br> © sa
10A.9.pdf
gy;„.„ ““““ GY.““ MNVHLSGO \\vgšššfjšxf ' \\wv WM % mms“
<br> fax 3 mwmsc €* “33% a d\ ; “:
<br> MNVHLSGO osx :“ A
<br> (A
<br> „LV/\O'NLSř“ mxowwsm |NSTALOVAT ? %; STAVBA JKC MNVHLSGO osx & A INSTALO quaLsco „„\ \\B-L'QA'M VA “19.31 ?"“ | -.T SL 3 \\J\ mswx sx “ O /.“NWLSGdO\ \\)x'qw |nsta|ov3t |HSÍa|0vat » ; a B (93 OJSÍranit // gdb!
<br> stranit

Načteno

edesky.cz/d/3584066

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz