« Najít podobné dokumenty

Obec Prasklice - Rozpočtové opatření č.1-2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prasklice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uprava rozp.c.1-2019.pdf [0,36 MB]
Obec Prasklice KEO-W 1.11.273 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.3.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 0000 000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v1) 65 400,00
<br> 000034053 4116 0,00 10 000,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2) 10 000,00
<br> 0,00 75 400,00 75 400,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 75 400,00 75 400,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 75 400,00 75 400,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 3314 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3) 10 000,00
<br> 0,00 10 000,00 10 000,00celkem:3314Paragraf Činnosti knihovnické *
000000000 5364 0,00 25 400,000000 6402 000 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 4) 25 400,00
<br> 0,00 25 400,00 25 400,00celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
000000000 5901 500 000,00 40 000,000000 6409 000 Nespecifikované rezervy 5) 540 000,00
<br> 500 000,00 40 000,00 540 000,00celkem:6409Paragraf Ostatní činnosti jinde nezařazené *
celkem:Org: 0000 500 000,00 75 400,00 575 400,00
<br> VÝDAJE celkem 500 000,00 75 400,00 575 400,00
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 31.03.2019 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4112 0,00 65 400,00 65 400,0000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
<br> 4116 0,00 10 000,00 10 000,0000000000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 75 40...

Načteno

edesky.cz/d/3583697


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prasklice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz