« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce
Zápis z 9.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 30.1.2020
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br> 1.Úvod
<br> 2.Určení zapisovatele a schválení programu 3.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 4.Kontrola usnesení z minulých zasedání _
<br> 5 Rozpočtové opatření č.7/2019
<br> 6.Výsledky inventarizace obecního majetku 7.Výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 8.Rekapitulace roku 2019
<br> 9.Provozní řád multifunkčního hřiště
<br> 10.Plány na rok 2020 a vize do dalších let 11.Diskuse
<br> 12.Závěr
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 6
<br> Jednání:
<br> 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné sprogramem jednání.Program schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů.-
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXXXX & XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce informoval přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé _ vzali na vědomí.'
<br> 5.Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.7/2019.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 6.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem inventarizace obecního majetku.Inventarizace
<br> proběhla v souladu s nařízením,nebyly zjištěny žádné závady.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 7.Starosta obce informoval přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osek za rok
<br> 2019.Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 8.Starosta obce shrnul akce v obci v roce 2019.V roce 2019 byly uskutečněny tyto akce:
<br> Výstavba sportovního multifunkčního hřiště Nové vývěsky pro reklamní sdělení
<br> Příprava projektové dokumentace na nový chodník z návsi ke křižovatce na Střehom a splaškovou kanalizaci
<br> Nové obecní vyhlášky na odpadové hospodářství
<br> Výroba tašek,pohledů a magnetek s obecní tématikou Letecké snímkování obce
<br> Podpora činnos...

Načteno

edesky.cz/d/3583239

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz