« Najít podobné dokumenty

Město Kostelec nad Labem - Usnesení RM ze dne 3. 2. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kostelec nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM ze dne 3. 2. 2020
Usnesení přijatá na zasedání Rady města Kostelce nad Labem <,>
konaném dne 3.2.2020
<br>
<br>
<br> U s n e s e n í č.29 ze dne 3.2.2020
Rada města Kostelce nad Labem
S o u h l a s í - s pořádáním akce „Setkání vozů staré generace“ na náměstí
<br> Komenského (pozemek parc.č.1489/4 v obci a k.ú.Kostelec nad Labem)
v termínu dne 20.6.2020 od 7:00 do 17:00 hodin s tím,že si žadatel zajistí
na vlastní náklady veškerá příslušná povolení,a
<br>
S o u h l a s í - s podporou této akce v rozsahu dle předložené žádosti <.>
<br>
U s n e s e n í č.30 ze dne 3.2.2020
Rada města Kostelce nad Labem
S ch v a l u j e poskytnutí neúčelového finančního daru p.Janu Hudíkovi,Kostelec
<br> nad Labem,na pořádání akce „Setkání vozů staré generace“ ve výši
3.000,- Kč,včetně darovací smlouvy <.>
<br>
<br> U s n e s e n í č.31 ze dne 3.2.2020
Rada města Kostelce nad Labem
S o u h l a s í s upravenou projektovou dokumentací na stavbu „Rodinný dům o 3
<br> bytových jednotkách“,k.ú.Jiřice u Kostelce nad Labem,parc.č.363/29 <,>
vypracovanou Ing.Kateřinou Kalapírovou,autorizovaným inženýrem
pro pozemní stavby,Praha 8,z 9/2019,a současně opakovaně
<br>
U p o z o r ň u j e stavebníky/investory na platnost Usnesení Rady města Kostelec
<br> nad Labem č.353 ze dne 16.12.2019,týkajícího se dodržení podmínek
platného územního rozhodnutí <.>
<br>
<br> U s n e s e n í č.32 ze dne 3.2.2020
Rada města Kostelce nad Labem
S o u h l a s í s projektovou dokumentací na stavbu „Rodinný dům o 3 bytových
<br> jednotkách“,k.ú.Jiřice u Kostelce nad Labem,parc.č.363/34 <,>
vypracovanou Ing.Kateřinou Kalapírovou,autorizovaným inženýrem
pro pozemní stavby,Praha 8,z 12/2019,a současně
<br>
U p o z o r ň u j e stavebníky/investory na platnost Usnesení Rady města Kostelec
<br> nad Labem č.353 ze dne 16.12.2019,týkajícího se dodržení podmínek
platného územního rozhodnutí <.>
<br>
<br> U s n e s e n í č.33 ze dne 3.2.2020
Rada města Kostelce nad Labem
S o u h l a s í s projektovou dokumentací na stavbu „Rodinný dům o 3 byto...

Načteno

edesky.cz/d/3580228

Meta

Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kostelec nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz