« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Obecně závazná vyhláška obce 2 2020 - zrušení vyhlášky 1 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce 2 2020 - zrušení vyhlášky 1 2010
OBEC ROKYTNO
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/ 2020
<br> o zrušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o vytvoření a použití
<br> účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu
<br> Zastupitelstvo obce Rokytno se na svém zasedání dne 30.1.2020 usnesením č.13A/1/202O usneslo vydat v souladu s © 84,odst.2 písm.h) zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen vyhláška) <.>
<br> Článek 1.Zrušuje se obecně závazná vyhláška 1 / 2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu <.>
<br> Článek II <.>
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br> J iří XXXXXX XXXXX XXXXXXXX místostarosta starostka Vyvěšeno na úřední desce dne: &'$-„Ž XX,20
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/3578549

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz