« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. 1. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Zápis 28. 1. 2020.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 200.16 kB
1
<br>
Obec Bečváry,se sídlem Bečváry 161,281 43 Bečváry
<br>
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č.15/2020 <,>
<br> konaného dne 28.1.2020 od 18:00 hodin
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce
paní Jindřiškou Šmejkalovou
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX,Josef
Čáslava,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX (dostavila se v XX:XX hodin)
Občané: Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Ing.Vojtěch Kšírl,XXX XXXXXXXXXX
Předsedající schůze konstatoval,že je přítomno X členů zastupitelstva.Zastupitelstvo
<br> obce Bečváry je podle § 92 odst.č.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích usnášeníschopné <.>
<br>
Program jednání:
1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
2.Schválení programu <.>
3.Kontrola zápisu a usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva <.>
4.Souhlas se zařazením správního území obce Bečváry do územní působnosti MAS
<br> Podlipansko <.>
5.Žádost o odkoupení části obecního pozemku v k.ú.Horní Jelčany <.>
6.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy <.>
7.Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu <.>
8.Žádost o prodloužení nájmu <.>
9.Hrádeček – Červený Hrádek,z.s.– žádost o finanční dar <.>
10.Žádost o odkoupení pozemků v k.ú.Červený Hrádek <.>
11.Projednání výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků <.>
12.Došlá pošta <.>
13.Diskuze,závěr <.>
<br> 1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající XXXXXXXXX XXXXXXXXXX jmenovala ověřovatele zápisu pana Ing.Jiřího Stoupu a
pana Ing.Miroslava Černého a zapisovatelku paní Elišku Lesákovou <.>
<br> 2.Schválení programu
Starostka obce paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX přečetla program jednání <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bečváry schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce
Bečváry dne 28.1.2020 <.>
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.160/15/2020 bylo schváleno bez výhrad <.>
<br> 3.Kontrola zápisu a usnesení z p...

Načteno

edesky.cz/d/3578498

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz