« Najít podobné dokumenty

Město Toužim - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - k.ú. Třebouň a k.ú. Políkno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Toužim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - k.ú. Třebouň a k.ú. Políkno
*“"JŠĚĚTE'ÚKOVÝ ča 1/1311 Ni PQZEMKQVY UPAD ÚŘAD _ \ Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774
<br> „ Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,Pobočka Karlovy Vary Závodu míru 725/16,Stará Role,360 17 Karlovy Vary
<br> Naše značka: SPU 040256/2020 Spisová značka: 2RP7247/2017-529202 SPU 04025552020
<br> 1111111111111 11111111111111111111 Tel.: 727956751
<br> ID DS: z49per3 0005502134133 E-mail: k.bartipanova©spucr.cz
<br> Datum: 4.2.2020
<br> OZNAMENI Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Třebouň s částí katastrálního území Políkno u Toužimi — oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje,že v rámci obnovy katastrálního operátu v souvislosti se zpracováním návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třebouň s částí katastrálního území Políkno u Toužimi bude v období
<br> od 2.3.2020 do 3.3.2020 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků <,>
<br> které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo zastavi...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Toužim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz