« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení z veřejného zasedání ze dne 4.2.2020 298,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 1.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 4.2.2020 od 17:30 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Horáka a pana
Jiřího Urbana a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo rozšířený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1/2020
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.1/2020 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Protokol účetní závěrky za rok 2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Inventarizační zpráva dle přiložených příloh za rok 2019
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Inventarizační zprávu dle přiložených příloh za
rok 2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6) Projednání podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi na Ministerstvo
zemědělství přes SZIF
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Pojednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby,IV-12-6025562,Vrbčany,kNN,parc.č.669 v k.ú.Vrbčany <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo výše uvedenou smlouvu o budoucí smlouvě o
zří...

Načteno

edesky.cz/d/3577321

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz