« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 199 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady
v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů,myslivosti
<br> a rybářství v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 6553/2020-MZe-11130
<br> V Praze dne 5.února 2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona
č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení
rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů,myslivosti a rybářství v Ministerstvu
zemědělství v oboru služby 43.Lesní hospodářství,myslivost,rybářství a včelařství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.duben 2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: výkon státní správy
rybářství s celostátní působností.Vyřizování stížností,podnětů a oznámení,podkladů pro
vyřizování žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.a zákona č.123/1998 Sb <.>
týkající se rybářství a včelařství.Vyhodnocování legislativních předpisů EU v oblasti chovu
ryb,rybolovu,akvakultury a komodit spojených s chovem ryb a rybolovem.Příprava
podkladů pro jednání s orgány EU na úseku chovu ryb,rybolovu a komodit spojených
s chovem ryb,rybolovem a včelařstvím.Pro oblast rybářství ČR prosazování zájmů ČR na
jednání v orgánech EU.Příprava podkladů pro koncepce rozvoje rybářství a akvakultury
s ohledem na vnitrozemní i evropskou problematiku rybářství včetně činnosti spojených
s českým předsednictvím v EU.Spolupráce s celními úřady při dovozech,vývozech
a tranzitech ryb a produktů rybolovu ve smyslu platné legislativy EU,pracovníky Stálého
zastoupení ČR při EU v Bruselu,vědecko-výzkumnou základnou a...

Načteno

edesky.cz/d/3575931

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz