« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - stavební povolení: nástavba a modernizace bytového domu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-15378.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 05.02.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/15378/19/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/02136/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 05.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Rozhodnutí je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručován formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení
<br> přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 6.9.2019 podal
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Do Zámostí 340/4,Černice,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Zámostí 340/4,Plzeň 8-Černice,326 00 Plzeň 26 <,>
<br> které zastupuje XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nová Jezná 41,Úlice,330 33 Město Touškov
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> nástavba a modernizace bytového domu
<br> Plzeň,Mikulášská x Železniční,Rejskova
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.1037/1,1037/2,parc.č.1037/4,5377 v katastrálním území Plzeň <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Objekt BD Železniční – Mikulášská
<br> - 1.pp – parkovací stání
- 1.np – nebytové prostory
- 2.np – 7.np – bytové jednotky
- Objekt BD má 7 nadzemních podlaží + 1 podzemní podlaží.V 1.np se nachází vstup do BD <,>
<br> nebytové ...

Načteno

edesky.cz/d/3575833

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz