« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - ČSÚ - výběrové šetření v domácnostech 1.2. - 24.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
_ ČESKÝ,<.> _ s_[ATISTICKY CR _ URAD
<br> Krajská správa ČSÚ ve Středočeském kraji
<br> V Praze dne 23.1.2020
<br> Životní podmínky 2020 — výběrové šetření v domácnostech
<br> Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů,každoroční výběrové Šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020" (EU-SILC),které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby <.>
<br> Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech,znichž se 6653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem <.>
<br> Vlastní šetření proběhne v době od 1.února do 24.května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.Do šetření budou zahrnuty všechny osoby,které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR,které nelze zjistit žádným jiným způsobem <.>
<br> Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele,průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti.Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním.Všichni pracovníci
<br> ČSÚ jsou navíc podle zákona c.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,vázáni mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech <.>
<br> Prosím,abyste případné dotazy občanů,kteří budou osloveni našimi zaměstnanci,zodpověděl...

Načteno

edesky.cz/d/3573917

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz