« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 199 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo vrchní ministerský rada
<br> v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb
v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br>
Č.j.: 6263/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 4.2.2020
<br>
<br> Státní tajemník jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové
<br> řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oboru služby 48 – Financování,řízení
<br> a sledování Společné zemědělské politiky <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.3.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující:
<br> - právní dohled nad celostátní metodickou činností v oblasti plošných zemědělských dotací <,>
<br> konkrétně přímých plateb,v rámci Společné zemědělské politiky
<br> - příprava odborných stanovisek souvisejících s implementaci Společné zemědělské politiky
<br> v českém i anglickém jazyce
<br> - příprava implementace budoucí Společné zemědělské politiky po roce 2020 v českém i
<br> anglickém jazyce
<br> - právní dohled a koordinační činnost při zpracovávání návrhů rozhodnutí odvolacího
<br> správního orgánu,přezkum rozhodovací činnosti platební agentury (Státní zemědělský
<br> intervenční fond)
<br> - příprava stanovisek k žalobám a kasačním stížnostem
<br>
<br> 2
<br>
- vyřizování stížností a žádostí dle správního řádu
<br> - právní dohled nad ochranou osobních údajů (GDPR)
<br> - agenda související se zákonem č.106/1999 Sb <.>
<br> - zastupování České republiky v institucích Evropské unie – aktivní účast na odborných
<br> pracovních skupinách a výborech konaných převážně v Bruselu v anglickém jazyce
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí ...

Načteno

edesky.cz/d/3573471

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz