« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: 18 ŘADOVÝCH GARÁŽÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-19956.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 3.2.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/19956/19/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/02153/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 4.2.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace <,>
<br> IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "stavebník") dne 25.11.2019 ohlásil stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:
<br> 18 ŘADOVÝCH GARÁŽÍ
<br> v ulici Velenická,Plzeň
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.3639/3,3639/4,3639/5,3639/6,3639/7,3639/8,3639/9,3639/10 <,>
<br> 3640/2,3640/3,3640/4,3640/5,3640/6,3640/7,3640/8,3640/9,3640/10,3640/11 v katastrálním území
<br> Plzeň.Stavební úřad došel k závěru,že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu,a rozhodl podle
<br> § 128 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),že ohlášený záměr projedná v řízení.Stavební úřad
<br> současně vyzval vlastníka stavby k doplnění žádosti o další podklady <.>
<br> Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby,řízení je zahájeno dnem podání
<br> ohlášení.Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení <.>
<br>
<br> Popis:
<br> - řadové garáže na pozemcích parc.č.3639/3,3639/4,3639/5,3639/6,3639/7,3639/8,3639/9 <,>
3639/10,3640/2,3640/3,3640/4,3640/5,3640/6,3640/7,3640/8,3640/9,3640/10,3640/11
<br> v katastrálním území Plzeň <,>
<br> - budovy jsou bez čp/če,přízemní,zděné <,>
<br> - podlahy betonové <,>
<br> - zdivo je cihelné,střechy rovné ...

Načteno

edesky.cz/d/3573386

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz