« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

96.pdf
Obec Hostašovice,IČO 00600725 KEO4 1.6.10 UROOG
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Zastupitelstvu prědíozeny ke schválení upravý tozpočtu „ <.>
<br> _:šmíě'riaíz_áýažnýš:ň ukazatelů <.>
<br> Příjmy - Par Po! org.! orgz Původní Změna Po změně Název 0000 XXXX XXXXX XXXXX 13 177 330,00 -122 300,00 13 055 030,00 Bez paragrafu Příjmy celkem 13 177 330,00 -122 300.00 13 055 030,00
<br> změna z'áVazných ukazatelů-
<br> Výdaje Par Po!| orgi orgz Původní Změna Po změně Název 2310 XXXX XXXXX XXXXX 3 000 000,00 -28 497,80 2 971 502,20 Pitná voda 2419 XXXX XXXXX XXXXX 660 000,00 28 497,80 BBB 497,80 Ostatní Záležitosti spojů 3419 XXXX XXXXX XXXXX 500 000,00 -32 000,00 468 000,00 Ostatní Sportovní činnost 3631 XXXX XXXXX XXXXX 1 496 200,00 -79 300,00 1 416 900,00 Veřejné osvětlení 3632 XXXX XXXXX XXXXX 300 000,00 -22 200,00 277 800,00 Pohřebnictví 3635 XXXX XXXXX XXXXX 100 000,00 “43 000,00 57 000,00 Územní plánování 3721 XXXX XXXXX XXXXX 20 000,00 10 900,00 30 900,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 XXXX XXXX)r( XXXXX 325 000.00 4 100,00 329 100,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXXX XXXXX 330 605.00 7 200,00 337 805.00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než 6112 XXXX XXXXX XXXXX 950 000.00 32 000,00 982 000,00 Zastupitelstva obcí
<br> Výdaje celkem 7 681 805,00 -122 300,00 7 559 505,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.15
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 8 ZO—Us Na zasedání dne: 04.12.2019
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3571071

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz