« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
Obec Střevač
Střevač čp.49
507 22 Střevač
IČ: 00272175
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Střevač na roky 2021-2023
<br> V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů obec Střevač zveřejňuje tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 –
2023 <.>
Poznámka: Částky jsou v tis.Kč <.>
Příjmy:
<br> Třída Název 2021 2022 2023
<br> 1.Daňové příjmy 5 457,70 5 512,28 5 567,39
2.Nedaňové příjmy 1 020,60 1 020,60 1 020,60
<br> 3.Kapitálové příjmy 17 500,00 0,00 0,00
<br> 4.Přijaté dotace 68,10 68,10 68,10
<br> Příjmy celkem: 24 046,40 6 600,98 6 656,09
<br>
Výdaje:
<br> Třída Název 2021 2022 2023
<br> 5.Běžné (neinvestiční) výdaje 3 388,20 4 500,00 4 600,00
<br> 6.Kapitálové (investiční) výdaje 25 000,00 500,00 500,00
<br> Výdaje celkem: 28 388,20 5 000,00 5 100,00
<br>
SALDO: Příjmy - výdaje -4 341,80 1 600,98 1 556,09
<br>
<br> Financování:
<br> Třída Název 2021 2022 2023
<br> 8 <.>
<br> změna stavu krátkodobých
<br> prostředků na běžném účtu - 2 357,80 39,42 -183,99
<br> 8.Bankovní úvěr 7 500,00 0,00 0,00
<br> 8.Splátky úvěru -800,40 -1 640,40 -1 372,10
<br> financování celkem 4 341,80 - 1 600,98 - 1 556,09
<br>
Poznámka: V roce 2021 se počítá s realizací vodovodu v případě získání dotace,dále se počítá s bankovním
<br> úvěrem a splátkou tohoto úvěru od roku 2022
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXX
starostka obce
<br>
Vyvěšeno dne: XX.11.2019 Elektronicky vyvěšeno dne: 18.11.2019
<br>
<br> Sejmuto dne: 4.12.2019 Elektronicky sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3570749


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz