« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
1
<br> Obec Střevač
Střevač čp.49
507 22 Střevač
IČ: 00272175
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br>
Návrh rozpočtu na rok 2020 bude projednán v paragrafovém členění příjmů a
<br> výdajů <.>
<br>
Příjmy:
<br>
Paragraf Položka Název
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2019
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> rok 2020
<br> 0 Daňové příjmy 5 510 700,00 5 520 000,00 5 525 800,00
<br> z toho 4111
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
<br> správy Státního rozpočtu 0,00 29 000,00 0,00
<br> 4112
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci
<br> souhrnného dotačního titulu 65 400,00 65 400,00 68 100,00
<br> 4116
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
<br> rozpočtu 0,00 100 000,00 0,00
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 211 500,00 211 500,00 211 500,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 230 000,00 230 000,00 230 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod 24 100,00 24 100,00 24 100,00
<br> 2310 Pitná voda 61 000,00 61 000,00 61 000,00
<br> 2411 Záležitosti pošt 150 000,00 150 000,00 150 000,00
<br> 3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích
prostředků 25 000,00 25 000,00 25 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 65 000,00 130 000,00 130 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 0,00 90 000,00 10 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 51 000,00 51 000,00 51 000,00
<br> 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0,00 17 794,00 0,00
<br> 6171 Činnost místní správy 20 000,00 100 000,00 40 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 2 000,00 3 000,00
<br> Příjmy celkem 6 441 300,00 6 702 394,00 6 551 400,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Výdaje:
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Název
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2019
<br> Návrh
<br> rozpočtu na
<br> r...

Načteno

edesky.cz/d/3570748

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz