« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020
Adresa pro doručování:
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada Bukvice 28
<br> 506 01 Jičín
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> Příjmy: Schválený Očekávaná __ Návrh rozpočtu Závazný ukazatel Název rozpočet 2019 skutečnost 2019 na rok 2020 Neinvestiční transfery od položka 4121 obcí,transfery od krajů ] 006 797,00 979 202,00 971 490,00 Neinvestiční přijaté transfery položka 4122 od krajů 0,00 97 000,00 0,00 paragraf6171 Činnost místní správy 50 000,00 55 000,00 55 000,00 Příjmy celkem 1 056 797,00 1 131 202,00 1 026 490,00 Výdaje: ' Schválený Očekávaná Návrh rozpočtu Závazný ukazatel Název rozpočet 2019 skutečnost 2019 na rok 2020 paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00 0,00 8 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích paragraf 3399 prostředků 3 600,00 3 600,00 5 000,00 paragraf 6171 Činnost místní správy 1 000 000,00 1 050 000,00 970 000,00 Obecné příjmy a výdaje ?.paragraf 6310 finančních operací 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Pojištění funkčně ara af 6320 nespecifikované 1 700,00 2 600,00 1 700,00 Výdaje celkem 1 016 800,00 1 059 700,00 988 200,00
<br> Rekapitulace pří m
<br> 0,výdajů,financování a jejich konsolidace
<br> Očekávaná ' skutečnost Návrh rozpočtu Schválený rozpočet 2019 2019 na rok 2020 Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 50 000,00 55 000,00 55 000,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace ] 006 797,00 1 076 202,00 971 490,00 Příjmy celkem 1 056 797,00 1 131 202,00 1 026 490,00
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada,Bukvice 28,506 01 Jičín IČ 71227075,není plátce DPH Bankovní spojení: Komerční banka,č.ú.35-4010650267/0100 www.marianskazahrada.cz,mail: info©marianskazahrada.cz
<br> Adresa pro doručování: Svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Bukvice 28 506 01 J ičín
<br> Třída 5 - Běžné výdaje l 016 300,00 1 059 700,00 988 200,00
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 1 016 000,00 1 059 700,00 988 200,00 Eřída s - Financ...

Načteno

edesky.cz/d/3570746


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz