« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Nájemní smlouva k hrobovému místu v Nadslavi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nájemní smlouva k hrobovému místu v Nadslavi
Výzva
k uzavření nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Nadslavi
Provozovatel veřejného pohřebiště v Nadslavi,obec Střevač,se sídlem 50722 Střevač 49,IČ: 00272175,tímto
v y z ý v á
uživatele hrobových míst nacházejících se na veřejném pohřebišti v Nadslavi k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa ve smyslu ust.§ 25 odst.1 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <.>
Lhůta k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je stanovena do 31.12.2019 <.>
Obec Střevač upozorňuje,že pokud ve stanovené lhůtě nebude smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena,užívací právo k hrobovému místu zanikne <.>
Obec Střevač dále upozorňuje,že pokud užívací právo k hrobovému místu zanikne,vznikne dosavadnímu uživateli hrobového místa povinnost odstranit veškeré hrobové zařízení ke dni zániku užívacího práva.Pokud k odstranění nedojde,bude s neodebraným hrobovým zařízením naloženo jako s věcmi opuštěnými ve smyslu ust.§ 25 odst.9 ve spojení s § 20 písm.g) bod 4.a 5.zákona <.>
Za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa kontaktujte obec Střevač,507 22 Střevač,telefon 724180329,e-mail: strevac@seznam.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz