« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Schválený závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2018
Schválený závěrečný účet obce Střevač za rok 2018
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br> Závěrečný účet byl schválen na schůzi obecního zastupitelstva dne 5.6.2019
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 ( údaje jsou v Kč )
<br>
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 4 469 700,00 5 181 545,00 5 148 558,53
Třída 2 – Nedaňové
příjmy 807 600,00 863 430,10 766 294,58
Třída 3 – Kapitálové
příjmy 100 000,00 16 335,00 16 335,00
Třída 4 – Přijaté transfery 60 900,00 3 834 682,00 3 834 682,00
v tom: neinvestiční přijaté
<br> transfery ze SR v rámci
<br> souhrnného dotačního titulu 4112 60 900,00 60 900,00 60 900,00
<br> Ostatní neinvestiční transfery ze
<br> státního rozpočtu 4116 0,00 630 172,00 630 172,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze
<br> všeobecné pokladní správy 4111 0,00 52 981,00 52 981,00
<br> Investiční přijaté transfery od
<br> krajů 4222 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
<br> Investiční přijaté transfery ze
<br> státních fondů 4213 0,00 790 629,00 790 629,00
<br> Příjmy celkem 5 438 200,00 9 895 992,10 9 765 870,11
<br> Konsolidace příjmů 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> Příjmy po konsolidaci 5 438 200,00 8 795 992,10 8 665 870,11
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4 218 500,00 7 167 797,00 6 420 948,18
Třída 6 - Kapitálové
výdaje 2 540 000,00 1 760 305,00 1 464 730,36
<br> Výdaje celkem 6 758 500,00 8 928 102,00 7 885 678,54
<br> Konsolidace výdajů 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00
<br> Výdaje po konsolidaci 6 758 500,00 7 828 102,00 6 785 678,54
<br> Saldo: příjmy - výdaje - 1 320 300,00 967 890,10 1 880 191,57
<br> Třída 8 - Financování
<br> Prostředky minulých let 1 320 300,00 - 967 890,10 - 1 880 191,57
<br> Financování celkem 1 320 300,00 - 967 890,10 - 1 880 191,57
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a js...

Načteno

edesky.cz/d/3570735

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz