« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o nočním klidu
<br> Obecně závazná vyhláška obce Střevač č.1/2019 o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Střevač se na svém zasedání dne 5.6.2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 47 odst.6 zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.1
Předmět
 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,než stanoví zákon nebo žádnou <.>
 
Čl.2
Doba nočního klidu
 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny <.>
 
Čl.3
Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
 
Doba nočního klidu se nevymezuje
· v noci z 22.června 2019 na 23.června 2019 z důvodů konání Sjezdu rodáků a přátel obce Střevač
· v noci z 3.srpna 2019 na 4.srpna 2019 z důvodu konání Letního kina ve Střevači
 
<br> Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v této obecně závazné vyhlášce bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání <.>
 
Čl.4
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
 
 
 
 
XXXXXXXXX XXXXXXXX
starostka obce
 
<br>  
<br> XXXXXXX XXXXXXX
místostarosta obce
 
<br>  

Načteno

edesky.cz/d/3570727

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz