« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Obec Střevač00272175
<br> sestavená k 31.12.2018
IČO: Název:
Sídlo: Střevač 49/49,507 22 Střevač
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetníém období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb <.>,s účinností od 1.1.2012 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč
Drobný dlouhodobý majetk nehmotný - v pořizovaí ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2018 nebyl pořízen
dlohodobý majetek vlastní činností <.>
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
<br> 2.Změny způsobu oceňování - nenastaly <.>
<br> 3.Odpisový plán - odpisový plán je stanoven dle příloh ČSÚ 708
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 30.1.2019
10:58:15
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Střevač),verze: 2018.02
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2018
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 569 042,30 558 092,30Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 569 042,30 558 092,30Jiný drobný dlouhodobý...

Načteno

edesky.cz/d/3570703

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz