« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 1 KHK
<br> 0811111112101 llííllll Illll ||||l ||||| ||||| MWK-BSĚĚKŠNIŠ
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střevač,IC: 00272175 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 13.3.2019
<br> na základě písemné žádosti obce Střevač v souladu s ustanovením & 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 9.7.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozděj ších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Střevač Střevač 49 507 22 Střevač Zástupci za Obec: - XXXXXXXXX XXXXXXXX - starostka - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - externí účetní - XXXXXXX XXXXXXX - místostarosta
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Gilková
<br> - kontroloři: Jana Šubrtova
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á © 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.6.2018 a 1.2.2019 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 13.3.2019 <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3570702

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz