« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Schválený rozpočet na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2019
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC STŘEVAČ
507 22 Střevač
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený rozpočet na rok 2019
<br>
<br>
Rozpočet na rok 2019 byl projednán a schválen v paragrafovém členění příjmů a
<br> výdajů.Rozpočet byl schválen na schůzi OZ dne 5.12.2018 <.>
<br>
<br>
<br> Příjmy:
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Název Částka v Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 930 000,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 22 000,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 880 000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 194 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 2 195 500,00
1337 Poplatek za komunální odpad 200 000,00
1361 Správní poplatky 2 500,00
1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00
1381 Daň z hazardních her 25 000,00
1341 Poplatek ze psů 5 200,00
1345 Poplatky z ubytovací kapacity 1 100,00
<br> 4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního titulu 65 400,00
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 211 500,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností 230 000,00
2141 Vnitřní obchod 24 100,00
2310 Pitná voda 61 000,00
2411 Záležitosti pošt 150 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 25 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 65 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 80 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 51 000,00
6171 Činnost místní správy 20 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00
<br> Příjmy celkem 6 441 300,00
<br>
<br>
<br>
2
<br> Výdaje:
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka Název Částka v Kč
1032 Podpora ostatních produkčních činností 200 000,00
2141 Vnitřní obchod 60 000,00
2212 Silnice 10 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 500 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00
2292 Dopravní obslužnost 15 000,00
2310 Pitná voda 200 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nak...

Načteno

edesky.cz/d/3570693

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz