« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Rozpočtové opatření č. 8/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8/2018
Obec Střevač
IČ: 00272175
Rozpočtové opatření č.8/2018
<br> Rozpočtové opatření bylo schváleno zastupitelstvem obce na veřejné schůzi obecního zastupitelstva dne 5.12.2018
<br> Příjmy:
<br>
<br>
Druh příjmu
Částka
Poznámka
<br> 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
83 900,00
navýšení příjmů z FÚ
<br> 1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
400,00
navýšení příjmů z FÚ
<br> 1211 – Daň z přidané hodnoty
181 340,00
navýšení příjmů z FÚ
<br> 1382 – Zrušený odvod z loterií
15,00
navýšení příjmů z FÚ
<br> 1511 – Daň z nemovitých věcí
42 600,00
navýšení příjmů z FÚ
<br> 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů
-25 212,00
narovnání na skutečnost – dotace od SFŽP
<br> 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
630 172,00
dotace od MZE – hasičská zbrojnice
<br> 1012 – Podnikání a restrukturalizace v zemědělství
150,00
navýšení příjmů - pronájem pozemků
<br> 3399 – Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
-12 000,00
ponížení příjmů
<br> 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
-83 665,00
ponížení příjmů
<br> 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
3 900,00
navýšení příjmů
<br> 6330 – Převody vlastním fondům
1 100 000,00
navýšení příjmů
<br> Celkem
1 921 600,00
 
<br>
<br>
<br> Výdaje:
<br>
<br>
<br>
<br> Druh výdaje
Částka
Poznámka
<br> 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
-170 000,00
ponížení výdajů (nerealizované výdaje)
<br> 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
-45 000,00
ponížení výdajů (nerealizované výdaje)
<br> 2292 – Dopravní obslužnost
-26,00
ponížení výdajů (narovnání na skutečnost)
<br> 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
-420 000,00
ponížení výdajů (nerealizované výdaje)
<br> 3111 – Mateřské školy
-5 000,00
ponížení výdajů
<br> 3113 – Základní školy
-20 000,00
ponížení výdajů
<br> 3326 – Pořízení,zachování a obnova hodnot národního historického povědomí
-60 000,00
ponížení výdajů (nerealizované výdaje)
<br> 3639 – Komunální služby a územní rozvoj
-11...

Načteno

edesky.cz/d/3570691

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz