« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Usnesení z 13. zasedání ZMě Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 13.ZMě
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
13.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou konaného dne 29.ledna 2020 v 17:00 hodin
<br>
<br>
Stránka 1 z 12
<br>
Zápis
<br>
z 13.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou
<br> konaného dne 29.ledna 2020 od 17:00 hodin
<br> v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou
<br>
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
<br>
<br> dle prezenční listiny,která tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu: XXXXXXXX XXXXXX (starosta),Oľga
<br> Haláková (X.místostarostka),Ing.XXXX XXXXXXX (X.místostarosta),XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX <,>
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXX <.>
<br>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br>
Neomluveni:
<br>
Hosté: Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Program jednání:
<br>
A) Zahájení zasedání
B) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
C) Volba návrhové komise
D) Schválení programu zasedání
E) Kontrola plnění usnesení
<br>
<br> 1 Rozpočtová opatření
<br> 2 Kompetence starosty
<br> 3 Termíny zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou v roce 2020
<br> 4 Zřízení kontokorentního účtu Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> 5 Odstoupení z funkce jednatele Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> 6 Změna zakládací listiny Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> 7 Smlouva o koupi nemovitého majetku v k.ú.Bečov nad Teplou – stavební parcela číslo 740
<br> (budova s číslem popisným 465),pozemková parcela číslo 3131/2 a pozemková parcela číslo
<br> 230/2
<br> 8 Úvěrová smlouva – Česká spořitelna,a.s <.>
<br> 9 Smlouva o právu k provedení stavby,číslo stavebníka POI/20/606 – Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> 10 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Bečov nad
<br> Teplou z Programu poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na
<br> pevná paliva
<br> 11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bečov nad Teplou – Tělovýchovná
<br> XXXXXXX XXXXXX Bečov nad Teplou,z.s <.>
<...
Usnesení z 13. zasedání ZMě Bečov nad Teplou
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
13.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou konaného dne 29.ledna 2020 v 17:00 hodin
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 15
<br>
USNESENÍ
<br>
z 13.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou
<br> konaného dne 29.ledna 2020 od 17:00 hodin
<br> v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou
<br>
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
<br> dle prezenční listiny,která tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu: XXXXXXXX XXXXXX (starosta),Oľga
<br> Haláková (X.místostarostka),Ing.XXXX XXXXXXX (X.místostarosta),XXXX XXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX <,>
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXX,Ing.XXXXX XXXX <.>
<br>
Omluveni: XXXXX XXXXXXXX
<br>
Neomluveni:
<br>
Hosté: Mgr.Vitktor Semaník
<br>
Program jednání:
<br>
A) Zahájení zasedání
B) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
C) Volba návrhové komise
D) Schválení programu zasedání
E) Kontrola plnění usnesení
<br>
<br> 1 Rozpočtová opatření
<br> 2 Kompetence starosty
<br> 3 Termíny zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou v roce 2020
<br> 4 Zřízení kontokorentního účtu Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> 5 Odstoupení z funkce jednatele Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> 6 Změna zakládací listiny Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> 7 Smlouva o koupi nemovitého majetku v k.ú.Bečov nad Teplou – stavební parcela číslo 740
<br> (budova s číslem popisným 465),pozemková parcela číslo 3131/2 a pozemková parcela číslo
<br> 230/2
<br> 8 Úvěrová smlouva – Česká spořitelna,a.s <.>
<br> 9 Smlouva o právu k provedení stavby,číslo stavebníka POI/20/606 – Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> 10 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Bečov nad
<br> Teplou z Programu poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na
<br> pevná paliva
<br> 11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bečov nad Teplou – Tělovýchovná
<br> XXXXXXX XXXXXX Bečov nad Teplou,z.s <.>
<br> 12...

Načteno

edesky.cz/d/3568646

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz