« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Informace o odpadních vodách - MěÚ Strakonice - životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
<br> Vážení občané <,>
dovolujeme si Vás upozornit na povinnosti vyplývající z vodního zákona a zákona o vodovodech a
kanalizacích.Vzhledem k přibývajícímu množství stížností a žádostí uvádíme několik poznatků
týkajících se odkanalizování objektů pro bydlení a způsobu likvidace odpadních vod z těchto objektů <.>
Každá nemovitost (včetně rekreačních objektů) musí mít platné povolení odkanalizování.Vlastníci
nemovitostí,kteří produkují odpadní vody,jsou povinni zajišťovat jejich řádné čištění.Výjimku tvoří
nemovitosti napojené na obecní kanalizaci,která je zakončena centrální ČOV.V ostatních případech
musí vlastníci nemovitosti zajišťovat čištění odpadních vod prostřednictvím domovní ČOV
nebo septiku,případně zajišťovat akumulaci odpadních vod v bezodtokové jímce.Volba
způsobu čištění odpadní vody jde za vlastníkem nemovitosti.Každý způsob má své výhody i
nevýhody a výběr správného způsobu likvidace záleží na několika faktorech <.>
Vodoprávní úřad upozorňuje,že je zakázáno přímé vypouštění odpadních vod do podzemních
vod a vypouštění odpadních vod přes septik,který nemá druhý stupeň čištění (dočišťovací
filtr).Rovněž je zakázáno vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez
platného povolení.Pokud dochází k nepovolenému vypouštění odpadních vod,dopouští se fyzická
osoba přestupku a vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 100.000 Kč <.>
<br> Způsoby likvidace odpadních vod:
1) Akumulace odpadních vod v bezodtokové jímce (žumpě)
<br> Bezodtoká jímka není vodní dílo,proto vodoprávní úřad nevydává stavební povolení (k tomu je
příslušný stavební úřad) ani povolení k nakládání.Přesto je vodoprávní úřad příslušný ke kontrole
správné likvidace odpadních vod z jímek,tj.k jejich vyvážení a způsobu likvidace odpadních vod.Ten
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak,aby
nebyla ohrožena ja...

Načteno

edesky.cz/d/3567031

Meta

EIA   Stavby   Stavební informace   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz