« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška Optření obecné povahy na komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 ID XXX.schránky: zbjbfmb Internet: www.mesto-vlasim.cz
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,J.Masaryka 302,258 14 Vlašim jako
správní orgán příslušný dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na
základě žádosti ze 24.01.2020 ve věci údržbových a stavebních prací na silnicích II.a III.třídy
v obvodu působnosti ORP Vlašim a ve smyslu ustanovení 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „“správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 odst.5 zákona o
silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br>
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace
na silnicích II.a III.třídy v obvodu územní působnosti ORP Vlašim <,>
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
<br>
v termínu od 01.02.2020 do 31.12.2020 dle Zásad pro přechodné dopravní značení (TP 66) <.>
<br>
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
<br> Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: každodenní provádění údržbových a stavebních prací na
silnicích II.a III.třídy v obvodu působnosti ORP Vlašim,které nevyžadují úplné omezení silničního
provozu <.>
<br>
<br>
Další podmínky:
<br> 1.Přechodné dopravní značení bude instalováno Zásad pro přechodné dopravní značení (TP 66) <.>
<br>
<br>
Číslo spisu:
znznznzn.:dddd Město Vlašim
<br> 2020/010
<br> Ze dne: 24.01.2020
<br> BES s.r.o <.>
Sukova 625
256 01 Benešov
<br> Naše značka: ODSH 4078/20-MaE
S...

Načteno

edesky.cz/d/3567030

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz