« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se koná dne 4.2.2020 od 17:30 201,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat v úterý
<br> 4.2.2020 v knihovně obecního úřadu od 17:30
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 4.2.2020 od 17:30
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1/2020
<br> 4) Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2019
<br> 5) Inventarizační zpráva dle přiložených příloh za rok 2019
<br> 6) Projednání podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi –
Ministerstvo zemědělství – přes Státní zemědělský intervenční fond <.>
<br> 7) Pojednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby,IV-12-6025562,Vrbčany,kNN,parc.č <.>
669 v k.ú.Vrbčany <.>
<br> 8) Projednání žádosti o prodloužení souhlasu se zařazením
správního území obce Vrbčany do územní působnosti MAS
Podlipansko o.p.s.na období 2021 – 2027 <.>
<br> 9) Projednání výše stočného pro Pohostinství u Bruthansů –
restaurace na rok 2020 <.>
<br> 10) Projednání postupu kontroly vypouštění odpadních vod u
nenapojených nemovitostí na obecní kanalizaci,které nebudou
napojeny do konce února 2020 <.>
<br> 11) Projednání plánu prací a investic na rok 2020 a plánované
brigády <.>
<br> 12) Projednání písemného dopisu od p.Soukala pro Zastupitele obce
Vrbčany – projednání změny územního plánu a projednání situace
s hladinou vody v naší obci <.>
<br> 13) Projednání Petice občanů ke změně územního plánu obce
Vrbčany <.>
<br>
<br> 14) Diskuze <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 28.1.2020
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 28.1.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
<br>
XXXXX XXXXXXXXX – starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3566640

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz