« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 206 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerský rada
v oddělení zemědělských vstupů
v odboru zemědělských komodit
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 5618/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 31.1.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení zemědělských
<br> vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 42 <.>
<br> Zemědělství
<br> a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.4.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělské prvovýroby včetně vedení
<br> správních řízení dle zákonů vztahujících k zemědělské prvovýrobě <,>
tvorba legislativy se vztahem k problematice osiva,sadby a odrůd včetně nařízení <,>
norem <,>
- příprava implementace legislativy EU,zabezpečení plnění úkolů vyplývajících ze
<br> zákona č.219/ 2003 Sb.o oběhu osiva a sadby a zákona č.408/2000 Sb.o ochraně
práv k odrůdám rostlin a částečně i zákona č,326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči
<br> - posuzování hlavních úkolů problematiky osiv,sadby a odrůd v oblasti vědy a
výzkumu,zpracování podkladů za tyto komodity <,>
<br> - spolupráce s SZIF,agrární komorou a příslušnými profesními svazy realizace
zemědělské politiky
<br> - navrhování a posuzování programů a koncepcí na úseku osiva a sadby,odrůd a
rostlinolékařské péče <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o za...

Načteno

edesky.cz/d/3565093

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz