« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Bečovské slavnosti 2020 - informace pro stánkový prodej

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška na XVII. Bečovské slavnosti 2020
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou DIČ-IČ: CZ
<br> 00254410.Bank.spoj.: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,číslo účtu:800483389/0800
<br> Telefon:353999318,www.becov.cz,E-mail: info@becov.cz,becovnt@gmail.com
<br>
<br>
Přihláška ke stánkovému prodeji na XVII.Bečovských slavnostech
(18.07.2020 – stánkový prodej)
<br>
<br>
Název prodejce:
<br>
Odpovědný zástupce:
<br>
IČO:
<br>
<br> Adresa:
<br>
Telefon:
<br> Email:
<br> Prodávaný sortiment:
<br>
Dobový stánek: ANO – NE
<br> Popis stánku (konstrukce,barva plachty apod.):
<br>
<br> Velikost stánku šxd:
<br> Přípojka 220 V: ANO – NE
<br> Podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů a souhlasím se Všeobecnými
podmínkami pro stánkaře na XVI.Bečovských slavnostech dne 18.07.2020 <.>
<br>
<br> V…………………………………………… dne …………………………… <.>
<br>
Razítko a podpis odpovědného zástupce
<br> ………………………………………………………………
Všeobecné podmínky pro stánkaře 2020
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou Mf fi DIČ-IČ: CZ 00254410.Bank.spoj.: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,číslo j „jj účtu:800483389/0800 Telefonz353999318,www.becov.cz,E-mail: info©becov.cz,\lřv "* ' _l“
<br> ňáll
<br> \ x_LJ—f
<br> l-.! l'i
<br> Všeobecné podmínky pro stánkaře na XVII.Bečovských slavnostech konaných dne 18.7.2020
<br> 1.Datum,místo a čas konání akce: stánkový prodej bude probíhat v sobotu 18.07.2020 od 10.00 do 22.00 hodin na Nám.5.května v Bečově nad Teplou <.>
<br> 2.Pořadatel: Město Bečov nad Teplou,Nám.5.května 1,Bečov nad Teplou
<br> Odpovědná osoba za stánkový prodej: Bc.Žaneta Svobodová,E-mail: info©becov.cz Tel: 353 999 318,725 470 250
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.č.účtu: 800483389/0800
<br> 3.Přihlášení:
<br> - Kompletně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stánkovému prodeji zašle prodejce emailem nebo poštou na adresu pořadatele.V případě zaslání emailem uvede do předmětu „Bečovské slavnosti 2020" <.>
<br> - Termín pro podání přihlášek je nejpozději do 15.06.2020.Na přihlášky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.Pro zaslání poštou je rozhodné datum podání na poště <.>
<br> - Přijetí přihlášky k prodeji je zcela v kompetenci pořadatele a závisí na kapacitě prostoru,nabízeného sortimentu a samotnému provedení stánku (upřednostňujeme dobové stánky,dřevěná konstrukce,látkové provedení)
<br> — Po přijetí přihláškv bude prodejce osloven a budou mu zaslány informace o platbě!
<br> 4.XXXX a platba za pronajatou plochu a el.přípojku:
<br> - XXXX za XmX pronajaté plochy je XXX,-Kč.(viz.OZV č.2/2012,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství)
<br> - XXXX za el.přípojku (včetně odebrané elektřiny) je XXX,-Kč <.>
<br> - Platbu za pronajatou plochu a případnou elektrickou přípojku je nutné uskutečnit nejpozději do 30.06.2020 převodem na účet pořadatele <.>
<br> 5.Vymezení povinností prodejce v místě konání akce:
<br> 1) Po příjezdu na místo konání akce je prodejce povinen nahlási...

Načteno

edesky.cz/d/3564921


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz