« Najít podobné dokumenty

Obec Domanín (Jindřichův Hradec) - Usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 1. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domanín (Jindřichův Hradec).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni20200121.pdf
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Domanín č.15 z 21.1.2020
<br> 1.Zahájení — schválení doplněného programu jednání.Zastupitelstvo obce schválilo doplněný program jednání <.>
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu.Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu <.>
<br> 3.Rozpočtová opatření č.13,14,15,16/2019.Zastupitelstvo obce nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení <.>
<br> 4.Rozpisy rozpočtu č.11,12/2019.Zastupitelstvo obce nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení <.>
<br> 5.Pronájem rybníka Peterka (p.č.216) na období 2020 — 2024.Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem rybníka Peterka p.č.216 na období 2020-2024 panu Jiřímu Bínovi za roční nájemné ] 600,- Kč <.>
<br> 6.Směna/prodej části pozemku v majetku obce p.č.113/6 v k.ú.Domanín u Třeboně o výměře cca 50 m2 <.>
<br> Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou části pozemku p.č.1 13/6 v k.ú.Domanín u Třeboně vlastněný obcí Domanín č.p.33,379 01 Třeboň o výměře cca 50 m2 (plocha vymezena stávajícím oplocením a krajem místní komunikace),bude zpřesněno geometrickým zaměřením za část pozemku p.č.113/ 1 v k.ú.Domanín u Třeboně,vlastněný panem Martinem Chmelem,bytem Domanín 136,379 01 Třeboň,o výměře 30 m2 (plocha vymezena stávající vozovkou místní komunikace).Doplatek vlastníka pozemku p.č.113/1 za rozdíl mezi výměrami pozemku bude činit 150 Kč/m2.Každý z účastníků hradí polovinu nákladů spojených s vyhotovenim geometrického plánu,s vyhotovem'm smlouvy směnné a zápisem do katastru nemovitostí <.>
<br> 7.Smlouva o společnosti (sdružení zadavatelů) mezi obcí Domanín a Jihočeským krajem pro akci „Optimalizace uličního profilu Domanín“,text výzvy k podání cenové nabídky a návrh smlouvy o dílo pro stavební objekty hrazené obcí Domanín <.>
<br> a) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o společnosti (sdružení zadavatelů) mezi obcí Domanín & Jíhočeským krajem pro akci „Domanín — optimalizace uličního profilu“ <.>
<br> b) Zastupitelstvo obce schvaluje účast Ing.Martina Kolika (náhradník p.Zdeněk Švehla) a p.Zdeňka Neumanna ...

Načteno

edesky.cz/d/3561931

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domanín (Jindřichův Hradec)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz