« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a zasedání č.13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č.13.docx
Zápis a usnesení č.13
z 13.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 22.1.2020 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce
Program:
1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Kontrola usneseni z 12.zasedání ZO
4.Projednání výstavby nového hřiště v kempu
5.Jmenování velitele JSDH obce Lodín
6.Schválení zřizovací listiny JSDH obce Lodín
7.Schválení výše nájemného v obecních bytech
8.Projednání nabídky dodávky PD pro jednosloupovou trafostanici
9.Diskuse
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
Návrh zapisovatel: XXXX XXXXXXXX
Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX
Návrhová komise: XXXXXX XXXXXXXXX
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu pí.Veselkovou a p.Bradnu.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: M.Dvořáková
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13-1 bylo schváleno <.>
<br> 2.Schválení programu
<br>
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze <.>
Navrhuje přidat body:
Volba předsedy finančního výboru <.>
Schválení žádosti a pravidel pro podporu dětí a mládeže v obci Lodín a Janatov <.>
Sraz veteránů v kempu Lodín 23-24.5.2020 <.>
Schválení ceny palivového dřeva z lesů obce Lodín na rok 2020 <.>
Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodí Labe <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Nově navržený program včetně přidaného bodu <.>
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13-2 bylo schváleno
3.Kontrola usnesení ze 12.zasedání ZO
<br>
Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek <.>
ZO bere na vědomí <.>
<br>
4.Projednání výstavby nového hřiště v kempu
<br>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na výstavbu nového hřiště v kempu Lodín a to variantu č.4 za cenu 424.589,- Kč včetně DPH <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13-4 bylo schváleno
<br> 5.Jmenování velitele JSDH obce Lodín
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3561287

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz