« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Senergos, a.s. - Žádost o povolení ZUK - ul. Neumannova - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Neumannova.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 29.01.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/00766/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/01747/20 Vypraveno dne: 29.01.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C3005
<br> Neumannova,v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby Senergos,a.s <.>,IČ 269 15 413,se sídlem
<br> Družstevní 452/13a,664 49 Ostopovice zastoupené fyzickou osobou Gabrielou Královou <,>
<br> datum narození 08.02.1976,bytem Na Okraji 913/20,318 00 Plzeň,ze dne 14.01.2020 <,>
<br> vydává z důvodu provádění stavebních prací – výměna kabelu NN a skládky materiálu na
<br> místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C3005
<br> Neumannova,v Plzni,od 03.02.2020 do 12.02.2020 <.>
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3005 Neumannova,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích míst v úseku před objektem číslo orientační 8
<br>
v termínu od 03.02.2020 do 12.02.2020
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
<br> 2.Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat...

Načteno

edesky.cz/d/3560613

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz