« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Novostavba objektu zdravotnických služeb Plzeň, ul. Píseck

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-01164.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 29.01.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/01164/20/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/01807/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 29.01.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br>
<br> ALLOCORTEX s.r.o <.>,IČO 29013160,Republikánská 1102/45,Lobzy,312 00 Plzeň 12 <,>
<br> které zastupuje ARPOS,spol.s r.o <.>,IČO 46961321,Hviezdoslavova 1096/29,Slatina,627 00 Brno
<br> 27
<br> (dále jen "žadatel") dne 20.01.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy změna stavba před
<br> jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona:
<br> Novostavba objektu zdravotnických služeb Plzeň,ul.Písecká
<br>
<br> na pozemku parc.č.1367/10,1367/11,1369/35,1370/3 v katastrálním území Bručná <.>
<br>
<br> Záměr obsahuje:
<br>
<br> Stávající stav
<br> - Záměr řeší umístění novostavby objektu zdravotnických služeb.Jedná se o nepodsklepený objekt
nepravidelného půdorysu skládající se ze tří bloků o celkové zastavěné ploše 1993 m2.Maximální
<br> výška objektu je cca 12 m nad terénem.Maximální počet podlaží jsou 3.Objekt je zastřešen plochou
<br> střechou <.>
<br> - Blok A - Plastická chirurgie - zastavěná plocha 1180 m2,3 podlaží
<br> - Blok B - Technické zázemí a administrativa - zastavěná plocha 238 m2,2 podlaží
<br> - Blok C - Následná ventilační péče,následná intenzivní péče,dlouhodobá intenzivní odborná péče -
zastavěná plocha 575 m2,3 podlaží
<br> - Součástí záměru jsou zpevněné komunikační plochy a plochy pro parkování (54 míst)
<br> - Dále přípojky a stavby technické infrastruktury: vrtaná studna,přípojka optického kabelu,vodovodní
přípojka včetně zásobní nádrže na pitnou vodu,Přípojky VN a NN,přípojka dešťové kanalizace <.>
<br> - Dále oplocení pozemku,sadové úpravy,veřejné osvětlení <.>
<br> - D...

Načteno

edesky.cz/d/3560612

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz