« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 20.01.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 20.1.2020
<br> Usnesení č.1/2020 Rada města s e h V a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.2/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 15.9.2014
<br> s firmou DIMATEX CS,spol.s r.o <.>,Stará 24,460 01 Stráž nad Nisou,IČO 43224245.Dodatkem se upravuje Smlouva o spolupráci ve znění:
<br> Za každý kontejner umístěný v katastru města Bavorov zaplatí společnost Dimatex CS spol.s r.o.částku 500,-— Kč + DPH ročně.Platba bude hrazena společností Dimatex CS v jedné splátce vždy k 30.6.příslušného roku na účet pronajímatele <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.3/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 4.l.2017.Jedná se o nebytový prostor v Bavorově,Náměstí Míru č.p.15 (přízemí o výměře
<br> 135ml),nájemce Panapharm s.r.o <.>,Jiráskova 217,389 01 Vodňany,IČ: 26040719,zastoupená jednatelem *********.Nájemní smlouva se prodlužuje do 31.12.2025.Starostu města pověřuje podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu <.>
<br> Usnesení č.4/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Dodatek č.5 ke smlouvě o pronájmu ze dne 25.3.2013.Jedná se o nebytový prostor V Bavorově,Dr.Mareše 370 (místnost po zubní lékařce) <,>
<br> nájemce ***********,bytem ********.Nájemní smlouva se prodlužuje do 31.12.2022.Pověřuje starostu města podpisem dodatku č.5 ke smlouvě o pronájmu <.>
<br> Usnesení č.5/2020
<br> Rada města s c h V a lu j e Smlouvu o dílo 2020/01/PS uzavřenou podle © 2586 a násl.* Zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů se zhotovitelem K+K KONZULTANT s.r.o <.>,Nišovice 79,387 01 Volyně,IČO: 28095707.Předmětem
<br> smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro akci: „Rozšíření chodníku v obci Bavorov“ <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.6/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu č.9552103085 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s E.ON ...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 20.1.2020
<br> Usnesení č.1/2020 Rada města s e h V a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.2/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 15.9.2014
<br> s firmou DIMATEX CS,spol.s r.o <.>,Stará 24,460 01 Stráž nad Nisou,IČO 43224245.Dodatkem se upravuje Smlouva o spolupráci ve znění:
<br> Za každý kontejner umístěný v katastru města Bavorov zaplatí společnost Dimatex CS spol.s r.o.částku 500,-— Kč + DPH ročně.Platba bude hrazena společností Dimatex CS v jedné splátce vždy k 30.6.příslušného roku na účet pronajímatele <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.3/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu ze dne 4.l.2017.Jedná se o nebytový prostor v Bavorově,Náměstí Míru č.p.15 (přízemí o výměře
<br> 135ml),nájemce Panapharm s.r.o <.>,Jiráskova 217,389 01 Vodňany,IČ: 26040719,zastoupená jednatelem *********.Nájemní smlouva se prodlužuje do 31.12.2025.Starostu města pověřuje podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu <.>
<br> Usnesení č.4/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Dodatek č.5 ke smlouvě o pronájmu ze dne 25.3.2013.Jedná se o nebytový prostor V Bavorově,Dr.Mareše 370 (místnost po zubní lékařce) <,>
<br> nájemce ***********,bytem ********.Nájemní smlouva se prodlužuje do 31.12.2022.Pověřuje starostu města podpisem dodatku č.5 ke smlouvě o pronájmu <.>
<br> Usnesení č.5/2020
<br> Rada města s c h V a lu j e Smlouvu o dílo 2020/01/PS uzavřenou podle © 2586 a násl.* Zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů se zhotovitelem K+K KONZULTANT s.r.o <.>,Nišovice 79,387 01 Volyně,IČO: 28095707.Předmětem
<br> smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro akci: „Rozšíření chodníku v obci Bavorov“ <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.6/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu č.9552103085 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s E.ON ...

Načteno

edesky.cz/d/3560479

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz