« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Stanovení místní úpravy provozu ,, Cyklotrasa Blanice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Stránka 1 z 3 MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Svobody 18,389 01 Vodňany tel.č.383 379 111 – ústředna e-mail:muvod@muvodnany.cz SPIS.ZN.: Č.J.: DOPSIL 301/2019 MUVO 710/2020 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX blahout@muvodnany.cz DATUM: XX.X.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením § 77 odst.2,písm.b) zákona o silničním provozu a na základě vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,IČ: 75151511,se sídlem Lannova tř.193/26,370 01 České Budějovice,Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice,Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice,č.j.: KRPC-122319-1/ČJ-2019-020706,JID: PCR02ETRpo87923498 ze dne 19.9.2019 a souhlasů vlastníků veřejně přístupných účelových komunikací,opatřením obecné povahy dle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 77 odst.5 a 77 odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu,STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU,na žádost podanou dne 30.10.2019 společností Nadace Jihočeské cyklostezky,IČ: 26080320,se sídlem B.Němcové 49/3,370 76 České Budějovice,spočívající v realizaci dopravního značení na silnicích II/141,II/142,III/14126,III/14221,III/14222,III/14118,III/14117,III/02031,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,ve správním obvodu obec s rozšířenou působností Vodňany,pro navrhovanou „Cyklotrasu Blanice“,dle dopravně inženýrského opatření „Projekt značení cykloturistické trasy Blanice,Úsek trasy Strunkovice nad Blanicí – Vodňany“ (textová + grafická část),vypracované společnost...
Obsah vyvěšení
Stránka 1 z 3 MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Svobody 18,389 01 Vodňany tel.č.383 379 111 – ústředna e-mail:muvod@muvodnany.cz SPIS.ZN.: Č.J.: DOPSIL 301/2019 MUVO 710/2020 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX blahout@muvodnany.cz DATUM: XX.X.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Vodňany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením § 77 odst.2,písm.b) zákona o silničním provozu a na základě vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,IČ: 75151511,se sídlem Lannova tř.193/26,370 01 České Budějovice,Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice,Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice,č.j.: KRPC-122319-1/ČJ-2019-020706,JID: PCR02ETRpo87923498 ze dne 19.9.2019 a souhlasů vlastníků veřejně přístupných účelových komunikací,opatřením obecné povahy dle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 77 odst.5 a 77 odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu,STANOVUJE MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU,na žádost podanou dne 30.10.2019 společností Nadace Jihočeské cyklostezky,IČ: 26080320,se sídlem B.Němcové 49/3,370 76 České Budějovice,spočívající v realizaci dopravního značení na silnicích II/141,II/142,III/14126,III/14221,III/14222,III/14118,III/14117,III/02031,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,ve správním obvodu obec s rozšířenou působností Vodňany,pro navrhovanou „Cyklotrasu Blanice“,dle dopravně inženýrského opatření „Projekt značení cykloturistické trasy Blanice,Úsek trasy Strunkovice nad Blanicí – Vodňany“ (textová + grafická část),vypracované společnost...

Načteno

edesky.cz/d/3560478

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz