« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karolíny Světlé

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Karolíny Světlé
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0036737/2020
Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0036737/2020
<br> Vyřizuj e/linka
Ing.Lang /542174217
<br> Brno dne
27.1.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů <,>
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-18663-1/ČJ-2020-0600DI <,>
ze dne 22.1.2020 <,>
postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> Veronika Grinvalská,bytem Hochmanova 11,628 00 Brno
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na místní pozemní komunikaci Karolíny Světlé podle dokumentace,která je nedílnou součástí
tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru pro kontejner před objektem Karolíny Světlé 61 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1.2.- 31.12.2020.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
o záboru komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
č.361/2000 Sb.na dobu max,1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 27.1.2021 <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Č.j.: MMB/0036737/2020
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního pod...

Načteno

edesky.cz/d/3558366

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz