« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - dotační program životní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaseni_programu_zivotni.pdf
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
<br>
v souladu s usnesením RMO Plzeň 2 – Slovany č.7/2020 ze dne 23.1.2020
<br>
<br>
<br> vyhlašuje
<br>
<br>
<br> DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> V ROCE 2020
<br>
Cílem dotačního programu je podpora životního prostředí v MO Plzeň 2 – Slovany v níže
<br> uvedeném rozsahu:
<br>  Ekologická výchova dětí,mládeže a dospělých,osvěta veřejnosti (konkrétní ekologické
vzdělávací programy,přednášky,besedy,výstavy)
<br>  Podpora zapsaných spolků a dětských oddílů,které se konkrétním způsobem podílejí na
ochraně a revitalizaci přírody
<br>  Ekologická výuka v přírodě
<br>  Podpora výukových a interaktivních tabulí v přírodních parcích
<br>  Naučné stezky
<br>  Podpora ochrany volně žijících určitých druhů přezimujícího ptactva (krmítka,ptačí
budky)
<br>  Podpora školních výukových zahrad (pěstování bylin i jiných užitečných nebo okrasných
rostlin,ekosystémy jezírek,žížaloviště apod.)
<br>  Zvířata v nouzi
<br>  Ochrana biodiverzity (zahrnuje rozmanitost ekosystémů,které se skládají ze společenstev
organismů na určitém stanovišti a fyzikálních podmínek,ve kterých žijí)
<br>  Podpora přírodních sportovišť
<br>
Termín pro odevzdání žádostí je od 27.2.2020 do 17.3.2020 <.>
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br> Úplný text vyhlášení dotačního programu včetně formuláře žádosti najdete na
<br> http://umo2.plzen.eu/ (granty a dotace)
<br> nebo je k dispozici na adrese ÚMO Plzeň 2 – Slovany,Koterovská 83,307 53 Plzeň <,>
<br> odbor ekonomický a poplatkový,kancelář č.204 <.>
<br>
<br> Kontaktní osoba pro dotační program:
<br> XXXXXX XXXXXXX - tel: XXXXXXXXX,e-mail: marxova@plzen.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru ekonomického a poplatkového
<br> Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
<br> Č.j.UMO2/01572/20
<br> V Plzni dne 27.1.2020
<br>
<br> 2020-01-27T09:55:17+0100
Statutární město Plzeň f2f5e255a7e888bf84e0accf0d11ee273bec34f8

Načteno

edesky.cz/d/3556434

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz