« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Bytový dům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-07611.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 27.01.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/07611/19/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/01598/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 27.01.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Oznámení je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručován formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> T.G <.>,a.s <.>,IČO 45349088,K Cihelnám 699/35a,Černice,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 2.5.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br>
<br> Bytový dům
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2336/90 (ostatní plocha),2336/92 (ostatní plocha),5453/3
<br> (ostatní plocha),5453/4 (ostatní plocha),5453/5 (ostatní plocha),5454/4 (ostatní plocha) v katastrálním
<br> území Plzeň.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
<br> řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Základní údaje o stavbě a prostorové umístění stavby: Stavba bude mít nejdelší půdorysný rozměr
(délku) včetně balkonů 73 m (70 m bez balkonů) a šířku včetně balkonů 13 m (11,5 m bez balkonů) <.>
<br> Výška stavby bude 14,85 m od +-0,00.Strojovny výtahů budou mít výšku 15,25 m od +-0,00 <.>
<br> Stavba bude umístěna 19,1 m od severní hranice č.par.c.2336/25 a 18 m od východní hranice
<br> pozemku č.parc.2336/20.Bytový dům má celkem 5 nadzemních podlaží a nebude podsklepen <,>
<br> skládá se ze tří oddilatovaných samostatných vchodů.V krajních vchodech bude vždy 14 bytů,v
<br> prostředním vchodu 11 bytů.Ve schodištích je umístěn osobní výtah (elektrický,bezstrojovnový).V
<br> 1.NP jsou navrženy vstupy,garáže,výměníková stanice Plzeňské teplárenské a ostatní domovní
<br> vybavení.2 <.>,3.a 4.NP mají shodný půdorys a je zde navrženo v každém podlaží 11 bytů.Každý byt
<br> m...

Načteno

edesky.cz/d/3556432

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz