« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-sever - 07/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-sever - 07/2020
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.7/2020
Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
vedoucí oddělení majetku odboru rozvoje,investic a majetku
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: vedení a organizace činnosti oddělení,zajišťování komplexního výkonu svěřených činností v oblasti samostatné působnosti na úseku majetku na území městské části
Brno-sever,vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku svěřeného městské části,zajišťování správy a inventarizace majetku a majetkoprávních záležitostí týkajících se majetku svěřeného městské části,zajišťování přípravy a uzavírání smluv na daném úseku (např.výkupy,pronájmy,pachty),zajišťování evidence provedených dispozic s majetkem svěřeným městské části,příprava
a realizace nabídkových řízení u majetku svěřeného městské části a stanovování ekonomických podmínek pro jeho využití,správa nájemného a pachtovného z uzavřených nájemních a pachtovních smluv,příprava podkladů pro řízení o pozemkových úpravách prováděných na území městské části
Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,11.platová třída,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně
na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: 01.04.2020
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe stavebního zaměření)
· znalost zá...

Načteno

edesky.cz/d/3556397

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz