« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Upozornění vlastníkům nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění vlastníkům nemovitostí
UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKÚM ČI UŽIVATELÚM NEMOVITOSTI (POZEMKU)
<br> upozorňuiící na dodržování povinností vvplývaiících ze zákona č.458/2000 Sb <.>
<br> Na základě š 25 odst.3 g) zákona č.458/2000 Sb.žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) () odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
<br> Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.— „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a CSN EN 50341 a CSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím.<.>.“,dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů <.>
<br> Ochranná pásma — v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Ochranné pásmo nadzemního vedeni u napětí od 1 kV do 35 kV včetně,pro vodiče bez izolace,je
<br> vymezeno minimální vzdálenosti 7 rn a u napětí nad 35 kV do 1 10 kV včetně 12 m,měřeno
<br> vodorovně od krajního vodiče na obě strany <.>
<br> Bezpečná vzdálenost — veškeré práce při odstraňování & ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů.K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji,ani ořezávanými větvemi při jejich pádu <.>
<br> U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m,dle podnikových
<br> norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 2 m minimálně <,>
<br> u vedení vysokého napětí (22 kV,35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2 m,dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 7 m minimálně <,>
<br> 11 vedení velmi vysokého napětí (1 10 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3 m,dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku čí vychýlení porostu při větru)je nutno provést ořez na 12 m minimálně <,>
<br> v lesních průsecíchjsou vla...

Načteno

edesky.cz/d/3554783

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz