« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Upozornění vlastníkům nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění vlastníkům nemovitostí
UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKÚM ČI UŽIVATELÚM NEMOVITOSTI (POZEMKU)
<br> upozorňuiící na dodržování povinností vvplývaiících ze zákona č.458/2000 Sb <.>
<br> Na základě š 25 odst.3 g) zákona č.458/2000 Sb.žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) () odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
<br> Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.— „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a CSN EN 50341 a CSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím.<.>.“,dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů <.>
<br> Ochranná pásma — v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m <.>
<br> Ochranné pásmo nadzemního vedeni u napětí od 1 kV do 35 kV včetně,pro vodiče bez izolace,je
<br> vymezeno minimální vzdálenosti 7 rn a u napětí nad 35 kV do 1 10 kV včetně 12 m,měřeno
<br> vodorovně od krajního vodiče na obě strany <.>
<br> Bezpečná vzdálenost — veškeré práce při odstraňování & ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů.K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji,ani ořezávanými větvemi při jejich pádu <.>
<br> U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m,dle podnikových
<br> norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 2 m minimálně <,>
<br> u vedení vysokého napětí (22 kV,35kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2 m,dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) je nutno provést ořez na 7 m minimálně <,>
<br> 11 vedení velmi vysokého napětí (1 10 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3 m,dle podnikových norem společnosti E.ON (s uvažováním ročního přírůstku čí vychýlení porostu při větru)je nutno provést ořez na 12 m minimálně <,>
<br> v lesních průsecíchjsou vla...

Načteno

edesky.cz/d/3554783

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz