« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vilémovice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vilémovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh závěrečného účtu
Obec Horní Vilémovice
<br> MW A/
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00376990
<br> název bbec Horní Vilémovice ulice čp.13
<br> obec Horni Vilémovice
<br> PSČ,pošta 67507
<br> i(oi'siakitš'n aleje
<br> telefon 568886217
<br> fax
<br> e-mail obec©hornivilem ovice.cz VWVW stránky www.horniviiem ovice.cz
<br> Dujjišňujim udaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu i.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) iv.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek Vil.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtůrn krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatni doplňující údaje
<br> Schváínýíozpočeř
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> _Deřaiini výpis paiažeídre druhového třídění rozpočtové skladný
<br> 2 017 194,00 2 425 370,00 10 000,00 75 841,00 4 528 405,00
<br> Soni/alený řožpcíčer
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2 017 194,00 2 427 370,00 275 700.00 223 702,00 4 943 966,00
<br> Rozpočet po změnách—
<br> Skutečnoat
<br> 1 684 055,48 1 542 381,02 265 651,64 839 602,00 4 331 690,14
<br> Skíftecnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a funpož.400 000,00 400 000,00 352 664,84
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob za samost.výdelčinnosti 100 000,00 100 000,00 39 203,88
<br> 111 Daně : příjmů fyzických osob 500 _000,00 500 000,00 391 868,72
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob __ _ 40—0 000 00 _ _ 400 0500 _ __ 28609138
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 93 860,00 93 860,00 93 860,00
<br> 112 Daně z příjmů prá—vnických osob 493 860.00 493 860,00 380 851.58
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů _____ _ __ 993 860,00 _ 993 360,00 ___ _ 772-7...

Načteno

edesky.cz/d/3554404

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vilémovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz